مشاوره ، پذیرش چاپ و اکسپت مقاله – نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

Published by یاسر کرباسی on

مشاوره پذیرش چاپ اکسپت مقاله - نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران در سال 1381 به نام نشریه علوم جغرافیایی انتشار یافت. سپس در سال 89 به درخواست وزارت علوم تحقیقات و فناوری به نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی تغییر یافت. این نشریه بصورت چهار شماره در سال(فصلنامه) به دو صورت کاغذی و الکترونیکی منتشر می شود. بر اساس آخرین ارزشیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در سال 1394، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دارای کیفیت علمی Q1 و بر اساس آخرین رتبه بندی نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری حائز رتبه B کیفیت می باشد.
این نشریه مقاله های مرتبط با تمامی گرایش های مختلف علوم جغرافیایی و رشته های مرتبط با این علم که صرفا کاربردی و دارای روش های نوین باشد را چاپ خواهد نمود.
متوسط زمان دریافت تا تعیین تکلیف مقالات 5 ماه می باشد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *